ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Ο δικτυακός τόπος e-gnomi.com αποτελεί την υλοποίηση μίας νέας και καινοτομικής στατιστικής μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων, η οποία αποσκοπεί σε εγκυρότερες και ακριβέστερες προβλέψεις.

Πέρα από το κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης, αποτελεί παράλληλα ένα εργαλείο διεξαγωγής έρευνων καταγραφής γνώμης και ένα portal εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιου τύπου έρευνας.

Το e-gnomi.com τηρεί αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τις έρευνες καταγραφής γνώμης και ακολουθεί όλους τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

1
2
3

Στοιχεία Πρόσβασης