ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Ο δικτυακός τόπος e-gnomi.com αποτελεί την υλοποίηση μίας νέας και καινοτομικής στατιστικής μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων, η οποία αποσκοπεί σε εγκυρότερες και ακριβέστερες προβλέψεις σε ότι αφορά την ανάλυση γμώμης.

Πέρα από το κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης, αποτελεί παράλληλα ένα εργαλείο διεξαγωγής έρευνων καταγραφής γνώμης και ένα portal εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιου τύπου έρευνας.

Το e-gnomi.com τελεί υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίαου Πατρών και τηρεί αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τις έρευνες καταγραφής γνώμης και ακολουθεί όλους τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

1
2
3

Στοιχεία Πρόσβασης